ALGEMENE VOORWAARDEN

 De volgende algemene voorwaarden zijn van kracht tussen:

Quality-shine geregistreerd te Lentedreef 14 te 3530 Houthalen met ondernemingsnummer 0829.919.825 uitbater van de websites www.quality-shine.be en www.nanoceramicprotect.be hierna genoemd Quality-shine en elke individuele bezoeker welke een aankoop doet via de website www.nanoceramicprotect.be hierna genoemd koper. De huidige algemene voorwaarden hebben als doel het online verkoop contract tussen de webshop en de koper, van bestelling, betaling tot afleveren van de goederen te definiëren. Deze bevatten alle noodzakelijke stappen voor het aankopen van goederen op de website www.nanoceramicprotect.be. Een bestelling plaatsen impliceert een volledige en onomkeerbare aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De toepasbare algemene voorwaarden zijn deze beschikbaar op en www.nanoceramicprotect.be op de datum welke de koper zijn aankoop deed. Overeenkomstig, verklaart de koper: - ouder te zijn dan 18 jaar en te beschikken over de legale capaciteit om dit contract af te sluiten. - geen producten aan te kopen van www.nanoceramicprotect.be om deze door te verkopen.

1 Beperkingen

 De producten te koop aangeboden door Quality-shine zijn deze op de website www.nanoceramicprotect.be op de dag van het bezoek van de website door de koper. De producten worden aangeboden zolang de voorraad strekt. De producten zijn beschreven en voorgesteld met de grootste zorg. Hoe dan ook, fouten en onvolledige informatie kunnen voorkomen in de beschrijvingen. Quality-shine is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door zulke fouten of onvolledige informatie. De foto's en beschrijvende teksten van de producten zijn niet contractueel bindbaar.

2 Prijs

 De prijzen zijn aangegeven in Euro (€), BTW inclusief maar exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden automatisch verrekend en toegevoegd aan de productprijs tijden de transactie en zijn ten kosten van de koper tenzij anders vermeld door Quality-shine. De prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW toepasbaar op de dag van de aankoop. Mocht het BTW tarief aangepast worden kan deze de prijzen beïnvloeden op de website zonder voorafgaande notificatie aan de koper. Quality-shine behoudt zich het recht om prijzen op elk moment aan te passen zonder voorafgaande vermelding. De producten worden gefactureerd, gebaseerd op het tarief van kracht op het moment van de geregistreerde aankoop. Voor elke levering buiten België is de koper volledig en alleen verantwoordelijk voor bijkomende lasten, belastingen en formaliteiten die kunnen voorkomen voor de verzending naar deze locatie. Bijkomend neemt de koper volledige verantwoordelijkheid om de wetgeving en condities te verifiëren voor het importeren van deze producten in het desbetreffende land.

3 Order

Een aankoop plaatsen bij www.nanoceramicprotect.be staat gelijk aan het accepteren van de huidige algemene voorwaarden, product prijzen en beschrijvingen. De koper verklaart deze te hebben gelezen en accepteert de algemene voorwaarden alvorens een product aan te kopen. Deze aankoop bevestigt het accepteren van de algemene voorwaarden. De verkoop is finaal zodra een mail ter bevestiging werd verzonden naar de koper en quality-shine de volledige waarde in gelden heeft ontvangen voor de verkoop van het gekozen product. Het automatisch systeem gebruikt voor het beheer van de www.nanoceramicprotect.be website is bewijs van datum welke het verkoopcontract voltrokken werd.

4 Betaling

 De betaling moet worden voltrokken via een vooruitbetaling, beveiligde betaling via overschrijving of contant bij afhaling van de producten. Het gedebiteerde bedrag is de prijs van aangekochte producten plus de verzendingskosten tenzij anders vermeld. Bij de levering van de producten wordt een factuur meegezonden.

5 Post en verpakking, condities en levering

 Wanneer door uitzonderlijke omstandigheden het verzenden van de producten vertraging oploopt zoals hieronder beschreven of het product uit voorraad zou zijn neemt Quality-shine hiervoor geen verantwoordelijkheid in deze voor levering van de goederen, gewichtige schade inclusief economisch verlies, verlies van vertrouwen of gelijk welke speciale, indirecte verliezen deze kunnen veroorzaken. Quality-shine behoudt zich het recht te kiezen welke vervoersmaatschappijen zullen leveren. Het vervoersrisico ligt geheel bij de koper. De koper dient de staat van de goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de transporteur. Wanneer de verpakking geopend of beschadigd blijkt moet de koper dit onmiddellijk melden aan de transporteur en dit vermelden op de afleverdocumenten.

6 Garantie

 Wanneer de goederen defect zijn moet de koper dit melden aan Quality-shine door middel van e-mail. Quality-shine zal deze problemen trachten op te lossen in de kortst mogelijke tijd.

7 7 dagen bedenktijd

 De koper heeft 7 dagen bedenktijd om de ongebruikte producten terug te bezorgen. De terugbezorgde producten moeten in oorspronkelijke staat zijn en in hun originele ongeopende verpakking. De 7 dagen bedenktijd starten vanaf de dag de producten worden ontvangen (de dag aangegeven door de transportfirma). Indien de koper het product terug bezorgt binnen de 7 dagen, heeft deze de mogelijkheid om een ander product te bestellen of wordt dit product terug betaald door Quality-shine. Het terugzenden van het product is op kosten van de koper.

8 Beveiliging van de persoonlijke gegevens

 Het verzamelen van kopergegevens is noodzakelijk om verkoop mogelijk te maken, service, levering en facturatie van de online bestellingen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk en is enkel bedoeld voor gebruik door Quality-shine.

9 Verantwoordelijkheid

 Voor elke stap bij het bezoek van de www.nanoceramicprotect.be website, bestelling, levering van producten en elke na-verkoop dienst heeft Quality-shine de verplichting deze na te komen. Quality-shine neemt geen verplichting of verantwoordelijkheid met betrekking tot defecten en dergelijke welke mogelijk voorkomen, of voor elk economisch verlies als gevolg door schade voortkomend door het gebruik van internet netwerk, specifiek deze door technisch defect, een externe inbreuk, het voorkomen van een data-processing virus of geval van overmacht. Hieraan toegevoegd accepteert Quality-shine geen verantwoordelijkheid wanneer het niet kan voldoen aan zijn contractuele verbinding door onvoorziene omstandigheden of geval van overmacht, inclusief niet gelimiteerd interne of externe aanval, brand, natuurramp en elk gebeurtenis die een goede afhandeling van de bestellingen onmogelijk maken. De inhoud van www.nanoceramicprotect.be kan technische onjuistheden bevatten, onvolledige informatie, typografische fouten en de inhoud van kan aangepast worden zonder voorafgaande vermelding. Hierbij accepteert Quality-shine geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website bereikbaar via www.nanoceramicprotect.be omdat Quality-shine geen controle heeft over de inhoud van websites van derde.

10 Het volledige contract

 In de veronderstelling dat een deel van het huidige contract ontoepasbaar zou zijn wegens verandering in de wetgeving, regularisatie of beslissing van de rechtbank, heeft dit geen effect op de rechtsgeldigheid van de rest van de algemene voorwaarden.

11 Bevoegde rechtbanken

 De huidige algemene voorwaarden zijn onderwerp van de Belgische wetgeving. Wanneer er onenigheid zou optreden tussen de koper en Quality-shine met betrekking tot de verkoop via de website van www.nanoceramicprotect.be dienen de koper en Quality-shine te zoeken naar een onderlinge oplossing voor deze onenigheid. Wanneer dit niet mogelijk blijkt hebben de Belgische rechtbanken de volledige bevoegdheid.